• Εκπομπές

    Το παλλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη

    Συν Αθηνά – Εκπομπή 6 Τίτλος: Το παλλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό. Παρουσιάζουν: Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης Συμμετέχουν: Σπύρος Αρσένης – Τέως Δήμαρχος Ιθάκης – Συγγραφέας 39695639