Ιερά Ελευσίς – Η αληθινή Ιστορία

Συν Αθηνά – Εκπομπή 4
Τίτλος: Ιερά Ελευσίς – Η αληθινή ιστορία
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης

Συμμετέχουν: Τάσος Στάμου – Εκπαιδευτικός – Ιστορικός Συγγραφέας