Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός.

Συν Αθηνά… – Εκπομπή 1
Τίτλος: Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης