Υπουργείο Ελληνικής Παιδείας και όχι “διά βίου μάθησης”…

Συν Αθηνά – Εκπομπή 7
Τίτλος: Υπουργείο Ελληνικής Παιδείας και όχι “διά βίου μάθησης”…
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης