Όμορφοι Ελληνικοί τόποι

Συν Αθηνά – Εκπομπή 3
Τίτλος: Όμορφοι Ελληνικοί τόποι
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης