Οι αποδείξεις της αυτοχθονίας των ΕλληνοΠελασγών – Η πρώτη ανθρώπινη γραφή.

Συν Αθηνά – Εκπομπή 12
Τίτλος: Οι αποδείξεις της αυτοχθονίας των ΕλληνοΠελασγών – Η πρώτη ανθρώπινη γραφή.
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης