Οι αέναες αναγεννήσεις του Ελληνικού έθνους

https://www.vimeo.com/39753229

Συν Αθηνά – Εκπομπή 14
Τίτλος: Οι αέναες αναγεννήσεις του Ελληνικού έθνους
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης.