Το παλλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη

Συν Αθηνά – Εκπομπή 6
Τίτλος: Το παλλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης

Συμμετέχουν: Σπύρος Αρσένης – Τέως Δήμαρχος Ιθάκης – Συγγραφέας

39695639