Η πολυτιμότητα της Ελληνικής Ιστορίας – Οι Σουλιώτες και ο Μάρκο Μπότσαρης

Συν Αθηνά – Εκπομπή 9
Τίτλος: Η πολυτιμότητα της Ελληνικής Ιστορίας – Οι Σουλιώτες και ο Μάρκο Μπότσαρης.
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης – Γιώργος Λεκάκης