Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 7
Τίτλος: Υπουργείο Ελληνικής Παιδείας και όχι "διά βίου μάθησης"...
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης