Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 9
Τίτλος: Η πολυτιμότητα της Ελληνικής Ιστορίας - Οι Σουλιώτες και ο Μάρκο Μπότσαρης.
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης