Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 11
Τίτλος: Τα πολύτιμα μικρονήσια των Ελληνικών θαλασσών.
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης