Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 12
Τίτλος: Οι αποδείξεις της αυτοχθονίας των ΕλληνοΠελασγών - Η πρώτη ανθρώπινη γραφή.
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης