Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 14
Τίτλος: Οι αέναες αναγεννήσεις του Ελληνικού έθνους
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης.