Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 15
Τίτλος: Η δόλια παραποίηση των γεγονότων της επάρατης Τουρκοκρατίας
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης