Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 3
Τίτλος: Όμορφοι Ελληνικοί τόποι
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης