Εκτύπωση


Συν Αθηνά - Εκπομπή 4
Τίτλος: Ιερά Ελευσίς - Η αληθινή ιστορία
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης

Συμμετέχουν: Τάσος Στάμου - Εκπαιδευτικός - Ιστορικός Συγγραφέας