Ελληνιστικά βασίλεια στην Κεντρική Ασία.

Εκτύπωση

Συν Αθηνά - Εκπομπή 2
Τίτλος: Ελληνιστικά βασίλεια στην Κεντρική Ασία
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης

Συμμετέχουν: Ποτίτσα Γρηγοράκου

Καθηγήτρια στο λαϊκό πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων