Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός

Εκτύπωση

 

Συν Αθηνά... - Εκπομπή 1
Τίτλος: Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός
Εκπομπή λόγου, σκέψεων και διαλόγου πάνω στον Ελληνικό πολιτισμό.
Παρουσιάζουν:
Γρηγόρης Κοσσυβάκης - Γιώργος Λεκάκης